ขี้กบ

ขี้กบ (Wood shavings)

ขี้กบ Wood shavings

 

ขี้กบ (Wood shavings) เป็นอีกหนึ่งเชื้อเพลิงที่นิยมนำมาเผาไหม้เพื่อให้พลังงาน ขี้กบเป็นเศษวัสดุที่เหลือใช้จากโรงเลื่อยไม้หรือโรงเฟอร์นิเจอร์ซึ่งมีจำนวนมากพอๆกับขี้เลื่อย เช่น ขี้กบจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปตัส ไม้กระถินณรงค์ ไม้กระถินเทพา ไม้กระถินยักษ์ สะเดาเทียม สนทะเล สนปฏิพัทธ์ มะพร้าว มะขาม มะปรางบ้าน มะไฟบ้าน จามจุรี ไม้ตาล เป็นต้น ทางบริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีผู้ผลิตขี้กบภายในประเทศ ทั้งรายย่อยและรายใหญ่ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ผลิต ขี้กบจะถูกนำมาผ่านกระบวนการทดสอบความชื้นให้ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม

 

Specifications

Product Name: Wood Shavings  
Material: 100% Clean Grade Pine Wood
Color: Best Color
Dust: 3-5% max
Texture: Soft
Size: 3mm to 12mm
Moisture: Max 10 %
Foreign matters: 0.1%

 

ขี้กบ Wood shavings