ไม้สับ ไม้ชิพ

ไม้สับ หรือ ไม้ชิพ (Wood chips)

ไม้สับ หรือ ไม้ชิพ

ไม้สับ หรือ ไม้ชิพ (Wood chips) คือ ไม้เบญจพรรณ เช่น ไม้ท่อนยูคาลิปตัส ปีกไม้เบญจพรรณ ไม้ยูคา ไม้สำหรับทำกระดาษ MDF board ไม้ยางพารา ทำเชื้อเพลิง ไม้สัก ไม้ฉำฉา ไม้กระถิน ไม้พาเลท เศษไม้ กิ่งไม้ที่เหลือจากการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่จากสวนไร่นา หรือสวนผลไม้ เป็นต้น นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงพลังงานทดแทน แทนการใช้น้ำมันในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมไปถึงโรงงานไฟฟ้าทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ปัจจุบันมีการนำไม้สับไปใช้ในระดับอุตสาหกรรม 

ไม้ชิพ ไม้สับ


ไม้สับ ไม้ชิพ

 

ไม้สับ จากไม้ฟืนและปีกไม้ยางพารา หรือไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ที่ป่าไม้อนุญาตให้แปรรูป นำมาผ่านกระบวนการสับ และคัดขนาดให้ได้ขนาดชิ้นไม้สับ วัดปริมาณความชื้นไม้สับ เพื่อให้ได้ไม้สับที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรม 

ไม้สับ ไม้ชิพ

ไม้สับจากไม้พาเลตอุตสาหกรรม ไม้อัด ไม้ปาติเกิล MDF board เศษไม้ที่เหลือใช้จากการผลิตด้านอุตสาหกรรม ฯลฯ นำมาผ่านกระบวนการสับ และคัดขนาดให้ได้ขนาดชิ้นไม้สับ วัดปริมาณความชื้นไม้สับ เพื่อให้ได้ไม้สับที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรม 

ไม้พาเลต ไม้สับ

 

Specifications

Eucalyptus, Rubber and mix wood chips
Commodity: Woodchip Origin: Thailand 
Quantity: 30,000 MT/month

Moisture: approximate 40-50%
Length (Along Fiber direction): 4.8mm - 48mm
Thickness: 3-10mm 85% Min.

Width:  Size 48 mm up < 5%
             Size 9.5 – 45.0 mm > 80%
             Size 4.8 -9.5 mm < 12%
             Size 4.8 mm down < 2%
Barked and Rotten: < 5%
Mold: < 1% 

ไม้สับ ไม้ชิพ
ไม้สับ ไม้ชิพ

ไม้สับ ไม้ชิพ