ขี้เลื่อย

ขี้เลื่อย (Wood Sawdust)

ขี้เลื่อย

 

ขี้เลื่อย (Wood Sawdust) ถือว่าเป็นเศษวัสดุที่เหลือใช้จากโรงเลื่อยไม้หรือโรงเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งมีจำนวนมาก เช่นขี้เลื่อยจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปตัส ไม้กระถินณรงค์ ไม้กระถินเทพา ไม้กระถินยักษ์ สะเดาเทียม สนทะเล สนปฏิพัทธ์ มะพร้าว มะขาม มะปรางบ้าน มะไฟบ้าน จามจุรี ไม้ตาล เป็นต้น ทางบริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีผู้ผลิตขี้เลื่อยภายในประเทศทั้งรายย่อยและรายใหญ่เพิ่มมากขึ้น ขี้เลื่อยสามารถนำมาเป็นเชื้อเพลิงทดแทนและนำมาแปรรูปเป็นขี้เลื่อยอัดแท่งได้อีกด้วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้มากขึ้น ขี้เลื่อยจะถูกนำมาคัดขนาดให้ได้ขนาดขี้เลื่อย วัดปริมาณความชื้นในขี้เลื่อย เพื่อให้ได้ขี้เลื่อยที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรม 

 

Specifications
product name: sawdust
Color: White
Texture: Soft
Size: 3mm to 10mm
Powder: 3%
Moisture: Max 10 %
foreign matters: 0.1%

 

ขี้เลื่อย

ขี้เลื่อย

ขี้เลื่อย